5 minuters läsning

Får man ta ett billån utan fast jobb?

Featured Image

De allra flesta i samhället är nuförtiden beroende av att ha en bil. Men det är inte lika många som har råd att direkt köpa en bil. Då kan en lösning vara att ta ett så kallat billån. Men, vad finns det för villkor för att få ta just ett billån och får man ta ett billån utan fast jobb?

Ett billån kan som sagt vara en bra lösning när man inte har de pengar som krävs på banken för att kunna köpa en bil, men precis som med andra lån så kan man inte bara ta ett billån hur som helst.

Lånet måste beviljas från banken och för att det ska ske så måste ett antal villkor uppfyllas. De flesta av dessa villkor är standard för alla typer av lån, men när det gäller just billån ställs även en del krav på bilen.

Vad innebär fast jobb?

Först och främst kan det vara bra att gå igenom vad som egentligen avses med “fast jobb”. Ute i arbetslivet finns det termer som t.ex. tillsvidareanställning, visstidsanställning samt provanställning.

I regel är det en tillsvidareanställning som innebär en fast anställning. Detta är en anställningsform som innebär att anställningsavtalet råder tills vidare, alltså har anställningen inget slutdatum.

Därmed kan man i regel se en tillsvidareanställning som ett fast jobb.

Vad gäller visstidsanställning och provanställning så innebär båda dessa att man har en tidsbegränsad anställning.

Tidsbegränsad anställning innebär att du har ett start- och ett bestämt slutdatum för din anställning redan från början. Denna typ av anställning räknas alltså inte som fast anställning.

Får man ta billån utan fast jobb?

När man hör talas om ett billån kan man få för sig att det är någon speciell typ av lån. På sätt och vis är detta också helt sant. Men, vad gäller huruvida man har rätt eller inte till att ta ett billån så skiljer sig ett billån inte särskilt mycket från andra lån.

För billån gäller liksom för vid andra lån att banken gör en kreditprövning. Detta görs för att säkerställa att du har goda möjligheter att betala tillbaka lånet.

Bankens bedömning av din kreditvänlighet måste gå igenom anmärkningsfritt för att din ansökan om billån ska godkännas.

Chansen att bankens bedömning går igenom är självklart större om du har ett fast jobb och därmed har haft en fast inkomst under en längre tid. Dock görs denna bedömning på förra årets deklaration.

Så, om du t.ex. nyligen har bytt jobb och står utan jobb under en kortare period så kan bedömningen ändå gå igenom och du kan ha rätt att ta ett billån.

Hur du kan få ett billån utan fast jobb

Vi har alltså konstaterat att du kan få ett billån även om du inte har ett fast jobb, men hur går detta till?

Om du t.ex. är projektanställd, arbetslös eller sjukskriven så är det alltså ingen omöjlighet för dig att få ett billån. Detta beror på att långivaren tittar på din ekonomi i helhet.

Faktum är ju att du som låntagare kan ha goda möjligheter att betala tillbaka lånet även om du inte har en fast anställning just nu.

Du kanske exempelvis kan visa upp papper på fortsatt arbete eller besparingar som du har. Då kan långivaren räkna in detta i sin värdering av din ekonomi som helhet. Långivaren kan därmed känna sig mer säker på din återbetalningsförmåga och godkänna ditt lån.

Viktigt att ha i åtanke här är att din inkomst inte endast behöver bestå av lönen från ditt jobb. Som säker inkomst räknas även pension, bidrag, föräldrapenning, arbetslöshetsersättning och sjuklön, m.m.

Dock räknas studiestöd från till exempel CSN och försörjningsstöd från socialen inte som säkra inkomster.

Medsökande ökar dina chanser till billån

Om du har låg inkomst eller saknar en fast anställning så kan en möjlighet för dig vara att använda dig av en medsökande vid ansökan om privatlån.

Då är ni två stycken som söker om lånet och därmed ser långivaren till bådas ekonomi och återbetalningsförmåga. Båda kommer alltså att stå som betalningsansvariga för lånet tills det att det är betalat. Dessutom kan en medsökande ge lägre ränta på låneerbjudandet.

Villkor för att få ett billån

Billån är lån som är speciellt anpassade för de som ska köpa en bil. Detta innebär att lite speciella villkor gäller för denna typen av lån. Här nedan kommer vi att gå igenom några av dessa villkor som gäller hos blipp.

– Vem kan ta billån?

För att du ska få ta ett billån gäller liksom för andra lån att din ekonomi är tillräckligt bra i långivarens ögon.

En god ekonomi är grunden för att kreditprövningen som nämnts tidigare ska gå igenom och att låneansökan ska godkännas.

Du som tar ett billån måste vara minst 18 år, skriven i Sverige och ha en fast inkomst. Standard är att inkomsten bör ligga på över 10 000 kr i månaden. Men, som nämnts ovan behöver denna inkomst inte endast bestå av lönen från ditt jobb.

– Krav på fordonet

Det som är speciellt för oss på blipp är att bilen som köps är säkerheten för lånet. Därmed ställer vi vissa krav på fordonet.

Bilen får t.ex. vara max 6 år gammal och den får ha gått max 12 000 mil.

Bilen ska dessutom i regel ha max 400 hk. Dock finns det vissa undantag från detta; du kan t.ex. inte köpa en M-bil, RS eller AMG-bil som har mer än 400 hk. Å andra sidan kan du köpa en Tesla som har mer än 400 hk.

– Kontantinsats

Generellt gäller att ett billån maximalt sträcker sig till 80% av inköpspriset. Detta innebär att 20% måste betalas i form av en kontantinsats.

Denna summa pengar kan man betala genom t.ex. en inbytesbil, sparade pengar alternativt så kan man ta ett annat lån för detta. I det sista fallet är det ett privatlån som sökes.

Sammanfattning

Denna artikel var först och främst menad till att svara på huruvida man får ta ett billån utan fast jobb. Kortfattningsvis så kan vi konstatera att det går!

Långivaren tittar ju på hela din ekonomi, så med hjälp av t.ex. uppvisande av papper på fortsatt arbete eller besparingar som du har så kan du ändå få ditt billån beviljat.

Att använda sig av en medsökande är en annan möjlighet för dig utan fast jobb.

I artikeln tog vi även upp vanliga villkor som gäller vid billån. Det är alltså inte endast faktorn om fast jobb som spelar in, utan det finns också andra villkor som måste uppfyllas.

Just när det gäller billån så ställs ju även en del krav på bilen, vilket är bra att ha koll på innan man eventuellt ansöker om ett lån!

Räkna ut månadskostnad